Nu kommer der styr på el-løbehjulene – strammere regler fra 2020

Der bliver flere tjenester, men strengere krav til hvor man må parkere og hvor hurtigt man må køre

El-løbehjulene har været genstand for ophedet debat, siden de fik lov at indtage gaderne i København.

Beboere har rasende været over at løbehjulene har flydt i gaderne, og gjort trafikken mere usikker.

Men nu kommer der strengene regler for udbyderne af el-løbehjulene. Københavns Kommune er klar med en række retningslinjer, der skal sikre en mere hensigtsmæssig håndtering.

Strammere tøjler

Der vil bliver begrænsninger på, hvor mange el-løbehjul, der må opstilles. 200 i middelalderbyen og 3.000 i resten af København.

Samtidig bliver der oprettet dedikerede parkeringszoner og områder, hvor det ikke er muligt at stille el-løbehjul. Elektroniske ’hegn’ – kendt som geofencing – skal sikre, at løbehjul ikke efterlades uden for det godkendte område.

Der vil desuden komme slow-zones i for eksempel gågader, hvor man ikke kan køre mere end 2 km/t.

Firmaerne får ansvar for at sikre, at løbehjulene ikke efterlades, så de står i vejen for gående eller kørende. Når der rettes henvendelse om fejlagtigt placeret løbehjul, skal tjenesterne reagere øjeblikket, og fjerne køretøjerne for egen regning.

Mange flere tjenester

De nye regler byder langt fra at det er slut med løbehjulene i København. Faktisk kommer der mange flere udbydere i 2020. 10 tjenester har ansøgt og alle har fået tilladelse. Det betyder flere tjenester og flere apps at holde styr på, men færre løbehjul pr udbyder.

Du kan læse vores store test af de fire løbehjulstjenester, der lige nu er tilgængelige i Danmark, her på hjemmesiden mandag.

Hvornår, hvad og hvor?

Som nævnt trådte den nye lov i kraft i januar 2019, og kører i øjeblikket som en prøveordning. Den nye ordning giver alle over 15 år mulighed for at køre på offentlige veje i hele landet, hvilket indtil nu ikke har været lovligt.

Elektrisk transport dækker over alle former for motoriserede løbehjul og skateboards og andre selvbalancerende køretøjer som for eksempel segboards og uniwheels.

Lovgivningen åbner dog ikke bare op for muligheden for en sjovere form for transport. Du har pludselig mulighed for at bevæge dig rundt på en let og hurtig måde uden at skulle være afhængig af busser, ankommende svedende efter at have trådt cyklen op ad den stejle bakke eller med dårlig samvittighed, fordi du lige har bidraget til et en endnu større CO2 udledning.

De elektriske transportmidler kan desuden nemt tages under armen, så det kan kombineres med offentlig transport. Med andre ord kan denne type elektriske køretøjer revolutionere vores opfattelse af transport, og vores måde at færdes i byen på!

Elektrisk transport – Regler og facts

Hurtigt og let overblik over regler og betingelser i transportministeriet forsøgsordning for elektrisk transport.

  • Føreren af selvbalancerende køretøjer og andet motoriseret transport skal være fyldt 15 år.
  • Hvis føreren er under 15 år gammel, skal vedkommende være under opsyn og ledsagelse af en myndig voksen.
  • Kørsel på skiltede opholds- og legeområder har ingen aldersgrænse.
  • I områder med en hastighedsbegrænsning over 50 kilometer i timen skal kørsel med alle former for elektriske køretøjer kun foregå på strækninger med cykelstier.
  • Ved tættere bebyggede områder, hvor hastighedsbegrænsningen er højest 50 kilometer i timen, må der i tilfælde af manglende cykelsti køres på vejen.
  • Både i og uden for lygtetændingstiden skal det motoriserede transportmiddel, selvbalancerende køretøj eller dets førere være udstyret med lygter og reflekser, der lever op til samme krav, som stilles til cykler.    
  • Den maksimale hastighed for al elektrisk transport er 20 kilometer i timen ved egen kraft.
  • Ligesom cykler og alle andre transportmidler er selvbalancerende- og motoriserede køretøjer underlagt færdselslovens krav om agtsomhed og hensyntagen til alle andre trafikanters sikkerhed. Det betyder blandt andet, at du skal tilpasse hastigheden til forholdene.
  • Alle færdselslovens bestemmelser i forhold til påvirket kørsel gælder også for al elektrisk transport. Dette gælder kørsel under påvirkning af alkohol, andre bevidsthedspåvirkende stoffer, samt sygdomme med videre.
  • Der er ingen forsikringspligt for privatejede køretøjer. Færdselslovens krav om forsikringspligt gælder dog stadig for udlejningskøretøjer.

Du kan finde mere information på Transport, -bygning og -boligministeriets hjemmeside, hvor du kan lære mere om den nye vedtægt.

Prøveordning

Ind til videre er loven om brug af elektriske transportmiddler stadig kun en prøveordning. Ved at have en prøveordning har transportministeriet, men også du selv, mulighed for at samle og gøre sig erfaringer med den nye transportform. Det vil sige, at ministeriet endnu har mulighed for at gå ind og finpudse på visse dele og regler. Det kunne for eksempel være hastighedsbegrænsningen. På den måde vil den endelige lov blive så god som muligt.

 

 

 


Forrige artikel