Lovgivning for elektrisk transport

Fra og med den 1. januar 2019 er der endelig blevet lovligt at føre selvbalancerende og motoriserede køretøjer, som segboards, motoriserede løbehjul og -skateboards på de offentlige veje i Danmark!

Lovgivningen for motoriserede- og selvbalancerende køretøjer har været længe undervejs, og nu skete det så langt om længe. Transportministeriets lovforslag mødte opbagning fra folketinget, så du nu lovligt kan bruge det elektriske transportmiddel på cykelstier og veje. ¨

Som med alle andre køretøjer er der dog også en række regler og vedtægter forbundet med færdsel på elektriske personlige transportmidler. Disse kan du få et overblik over i faktalisten længere nede.

Hvornår, hvad og hvor?

Som nævnt trådte den nye lov i kraft i januar 2019, og kører i øjeblikket som en prøveordning. Den nye ordning giver alle over 15 år mulighed for at køre på offentlige veje i hele landet, hvilket indtil nu ikke har været lovligt. 

Elektrisk transport dækker over alle former for motoriserede løbehjul og skateboards og andre selvbalancerende køretøjer som for eksempel segboards og uniwheels. 

Lovgivningen åbner dog ikke bare op for muligheden for en sjovere form for transport. Du har pludselig mulighed for at bevæge dig rundt på en let og hurtig måde uden at skulle være afhængig af busser, ankommende svedende efter at have trådt cyklen op ad den stejle bakke eller med dårlig samvittighed, fordi du lige har bidraget til et en endnu større CO2 udledning. 

De elektriske transportmidler kan desuden nemt tages under armen, så det kan kombineres med offentlig transport. Med andre ord kan denne type elektriske køretøjer revolutionere vores opfattelse af transport, og vores måde at færdes i byen på!

Elektrisk transport – Regler og facts 

Hurtigt og let overblik over regler og betingelser i transportministeriet forsøgsordning for elektrisk transport.

  • Føreren af selvbalancerende køretøjer og andet motoriseret transport skal være fyldt 15 år.
  • Hvis føreren er under 15 år gammel, skal vedkommende være under opsyn og ledsagelse af en myndig voksen.
  • Kørsel på skiltede opholds- og legeområder har ingen aldersgrænse.
  • I områder med en hastighedsbegrænsning over 50 kilometer i timen skal kørsel med alle former for elektriske køretøjer kun foregå på strækninger med cykelstier.
  • Ved tættere bebyggede områder, hvor hastighedsbegrænsningen er højest 50 kilometer i timen, må der i tilfælde af manglende cykelsti køres på vejen.
  • Både i og uden for lygtetændingstiden skal det motoriserede transportmiddel, selvbalancerende køretøj eller dets førere være udstyret med lygter og reflekser, der lever op til samme krav, som stilles til cykler.    
  • Den maksimale hastighed for al elektrisk transport er 20 kilometer i timen ved egen kraft.
  • Ligesom cykler og alle andre transportmidler er selvbalancerende- og motoriserede køretøjer underlagt færdselslovens krav om agtsomhed og hensyntagen til alle andre trafikanters sikkerhed. Det betyder blandt andet, at du skal tilpasse hastigheden til forholdene.
  • Alle færdselslovens bestemmelser i forhold til påvirket kørsel gælder også for al elektrisk transport. Dette gælder kørsel under påvirkning af alkohol, andre bevidsthedspåvirkende stoffer, samt sygdomme med videre.
  • Der er ingen forsikringspligt for privatejede køretøjer. Færdselslovens krav om forsikringspligt gælder dog stadig for udlejningskøretøjer. 

Du kan finde mere information på Transport, -bygning og -boligministeriets hjemmeside, hvor du kan lære mere om den nye vedtægt. 

Prøveordning 

Ind til videre er loven om brug af elektriske transportmiddler stadig kun en prøveordning. Ved at have en prøveordning har transportministeriet, men også du selv, mulighed for at samle og gøre sig erfaringer med den nye transportform. Det vil sige, at ministeriet endnu har mulighed for at gå ind og finpudse på visse dele og regler. Det kunne for eksempel være hastighedsbegrænsningen. På den måde vil den endelige lov blive så god som muligt. 

 

 

 


Næste artikel